Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Wat is een identiteitskaartlezer?

= elektronisch identiteitsdocument

Je identiteitskaart is het bewijs dat je ingeschreven bent in het Bevolkingsregister in België. Je kunt er je nationaliteit en je identiteit mee aantonen. Op de leeftijd van twaalf jaar krijg je als Belg automatisch een elektronische identiteitskaart. Daar zorgt de dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats voor. Vanaf vijftien jaar ben je verplicht om je identiteitskaart ook altijd op zak te hebben. 
Zichtbare gegevens op de elektronische identiteitskaart
Het is wettelijk bepaald welke gegevens ‘zichtbaar’ op de identiteitskaart staan. Alle vermelde gegevens komen uit het Bevolkingsregister en worden onderzocht door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Deze gegevens vind je terug op de voorzijde van je kaart:
 • de vermelding ‘België’ en ‘identiteitskaart’ in vier talen;
 • je familienaam;
 • je eerste twee voornamen en de eerste letter van je derde voornaam;
 • je geboorteplaats en -datum;
 • je geslacht;
 • je nationaliteit;
 • het kaartnummer van je identiteitskaart, bestaande uit twaalf cijfers;
 • de begin- en einddatum van de geldigheidsduur van je identiteitskaart;
 • je handtekening;
 • je foto;
 • een hologram van je foto.
Deze gegevens vind je terug op de achterzijde van je kaart:
 • je identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen;
 • de plaats van afgifte van je kaart;
 • de handtekening van de gemachtigde ambtenaar;
 • het machineleesbare gedeelte (ICAO-code)
De enige eventuele wettelijke vermeldingen die ook nog op de elektronische identiteitskaart mogen staan, zijn het statuut van verlengde minderjarigheid, de vermelding dat je blind bent of dat je van adel bent. Bij de kids-ID staan ook de namen van de ouders op de kaart. Een handtekening van het kind staat dan weer niet op de kaart.
Gegevens op de microchip
De microchip is het elektronische onderdeel van je identiteitskaart. De chip bevat, naast alle informatie die zichtbaar is op de kaart, ook het adres van je hoofdverblijfplaats. Het adres staat dus niet afgedrukt op de kaart. Bij een verhuizing moet je dan ook geen nieuwe identiteitskaart halen. Na de registratie van het nieuwe adres in het Rijksregister zal het gemeentebestuur je na enkele dagen oproepen om de adresgegevens in de microchip aan te passen.
 
De Belgische elektronische identiteitsdocumenten zijn uitgerust met verschillende beveiligingselementen waardoor het zo goed als onmogelijk wordt een kaart na te maken.

Voor meer info: http://eid.belgium.be/nl/


Gebruik van de eID-kaartlezer met Omnicasa
Omnicasa kan automatisch ID-kaarten lezen met een eID-kaartlezer aangesloten op uw PC.
Dit is een zeer effectief hulpmiddel om officiële documenten te maken, o.a. volgende gegevens worden meteen correct overgenomen in het softwareprogramma Omnicasa: het officiële adres, naam en voornaam,....
Als bonus heb je ook de foto die wordt opgeslagen.


Op basis van deze gegevens, kunt u o.a. een compromis opmaken, een aanbod voorbereiden, ... enz..

Wat u moet doen?

Installatie eID-kaarlezer
1. Sluit de eID-kaartlezer aan op uw computer.
2. Installeer de software, zoals aangegeven in de handleiding van het toestel.
→ Geen verdere actie nodig is. Omnicasa detecteert automatisch de apparaten.

Acties in Omnicasa
1. Ga naar de persoonfiche. Druk op de knop 'EID lezer' onder de fotokader. Omnicasa zal op dat moment connectie maken met de ID-kaart in het station.

    

2. U kan de ID-kaart in het station steken. Het programma zal automatisch scannen en zal kijken of de persoon reeds aanwezig is in Omnicasa. Indien nodig zullen de gegevens aangevuld worden of wordt er een volledig nieuwe persoon aangemaakt.

Opmerking: In principe moeten alle de eID-kaartlezers functioneren. Desondanks kunnen wij geen garanties geven. Wij zelf hebben getest met de ACR-38U.


Waar vindt u eID-kaartlezers?

Enkele online winkels:

http://www.identiteitskaartlezer.be/

http://www.computerstore.be/product/101551/vasco-data-security-eid-digipass-cardreader.html (goede referenties)

http://www.vandenborre.be/WEB/NL/Page115.vdb?Detail=MuabtOg8cq6k (Vandenborre)

Ook verkrijgbaar in de meeste computerwinkels.

Applicatie Belgium Identity Card SDK

Icon

De toepassing werd gebouwd met Belgium Identity Card SDK versie 4.

 

 

 • No labels